Leermiddelen

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over taalmethoden en overige lesmaterialen. Bij methoden kan ook een selectie gemaakt worden voor de doelgroep zorgleerlingen of de doelgroep anderstaligen.

Er kan ook geselecteerd worden op Nederlands als tweede taal en doelgroep anderstaligen.

Leermiddel voor anderstaligen:
Ko heeft praatjes.