Doelen en inhouden
Ook hier geldt dat gestreefd wordt naar referentieniveau 1S (zeker voor doorstroom naar havo/vwo), en dat minimaal referentieniveau 1F wordt gerealiseerd. Daar waar mogelijk worden hulpmiddelen ingezet.

De doelen en inhouden zijn in principe gelijk aan die van het basisaanbod. Zwakke lezers kunnen in principe dezelfde leestaken uitvoeren, maar op verschillende niveaus. Differentiatie vindt niet plaats door eenvoudiger teksten te kiezen maar door aanpassing van eisen die aan de uitvoering van de leestaken gesteld worden (zie onder andere §2.1.4 in Leerstoflijnen lezen beschreven). Hiermee wordt verschraling van het onderwijsaanbod voorkomen, wat betreft de teksten waar leerlingen mee in aanraking komen. Wanneer verwacht wordt dat leerlingen vanwege hun specifieke onderwijsbehoefte moeite zullen hebben om referentieniveau 1F voor lezen te behalen, dan biedt leerroute 1 van Passende Perspectieven houvast voor het samenstellen van een intensief aanbod richting 1F voor lezen.

De aansluiting bij de belangstelling en motivatie van de leerlingen is veel belangrijker dan de complexiteit van de tekst. Wel kunnen tekstkenmerken als hoeveelheid beeldmateriaal worden meegenomen. Ook het leesdoel kan worden aangepast.

Om een tekst te begrijpen dient ongeveer 90% van de woorden gekend te worden. Als anderstalige leerlingen teksten moeten lezen waarin ze teveel woorden niet kennen, dan is dat voor hen een moedeloos makende onderneming. De leerkracht dient zich hiervan bewust te zijn.
Het belang van lezen voor woordenschatontwikkeling kan niet genoeg benadrukt worden. Lezen is ook een belangrijke vaardigheid om kennis van de wereld op te doen. Lezen moet zo veel mogelijk gestimuleerd worden, door middel van voorlezen, prentenboeken en keuze in teksten om te lezen. Belangrijk is ook dat leerlingen met allerlei tekstsoorten in aanraking komen en dat ze zelf verschillen tussen teksten gaan ontdekken.

Meer informatie

Leerstoflijnen lezen beschreven.

Leerroute 1 van Passende Perspectieven.

Doelgericht werken aan de referentieniveaus voor taal met nieuwkomers en asielzoekersleerlingen.