Leermiddelen
De meeste leesmethoden bevatten extra oefenmaterialen en spelletjes waarmee het fonemisch bewustzijn verder kan worden gestimuleerd (bijvoorbeeld Drietal, Viertal, Woordwijs en Klankwijs van ThiemeMeulenhoff). Kijk goed welke activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan de leesontwikkeling. Voor leeszwakke leerlingen kan de leraar aanvullende methodieken inzetten om het leestempo en de vloeiendheid van het lezen te vergroten, zoals Speciale leesbegeleiding aanvankelijk lezen, Zoeklicht, Connect, diverse Flitsprogramma's, lezen volgens Repeated Assisted Level Feedback Interactie (RALFI, Braams & Smits, 2006), Radslag en Drie sterren lezen (Protocol leesproblemen en Dyslexie). Ook de inzet van computerprogramma's zoals Woordenhaai (Mr. Woto) en Leesladder (Zwijsen), kan ondersteunend zijn.

Op een bepaald moment moeten bij hardnekkige leesproblemen hulpmiddelen voor technisch lezen ingezet worden. Daarbij blijft aandacht voor het lezen zonder hulpmiddel wel belangrijk. In het protocol leesproblemen en dyslexie voor groep 5-8 worden in hoofdstuk 5.4 verschillende hulpmiddelen en criteria voor de keuze van een hulpmiddel beschreven. Voorbeelden van tekst-naar-spraak-hardware en -software zijn: daisyspeler, Kurzweil 3000, Sprint en Sprint Plus, Fluency Leeshulp, Reading Pen, IrisPen.

 Meer informatie

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over taalmethoden en overige lesmaterialen. Bij methoden kan ook een selectie gemaakt worden voor de doelgroep zorgleerlingen of de doelgroep anderstaligen.

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over taalmethoden en overige lesmaterialen. Bij methoden kan ook een selectie gemaakt worden voor de doelgroep zorgleerlingen of de doelgroep anderstaligen.

Hulpmiddelen voor technisch lezen zie: protocol leesproblemen en dyslexie.