Leertijd

Het advies op de kwaliteitskaarten is 1 à 2 uur extra leertijd per week voor lezen. Deze tijd kan worden  besteed aan activiteiten gericht op automatiseren en herhalen/herhaald lezen en aan woordenschatontwikkeling en voorlezen. De leraar plant elke dag een extra activiteit in gericht op herhaling en automatisering van leesvaardigheden.

Kwaliteitskaart Tijdschema: 'tijd voor lezen en taal'.

kwaliteitskaart 'differentiatiemodellen in de leesles'.

Kwaliteitskaart 'tijd voor lezen in het s(b)o'