Mond. taalv. + woordenschat
Mondelinge taalvaardigheid en woordenschatontwikkeling

De mondelinge taalvaardigheid en woordenschat kunnen gestimuleerd worden  in taallessen maar ontwikkelen zich ook in tal van andere leeractiviteiten en meer incidentele situaties. Bij incidentele activiteiten kan het gaan om allerlei gesprekjes tijdens lessen, pauzes, binnenkomen, et cetera die de leraar kan aangrijpen om de taalontwikkeling te stimuleren.

Tijdens intentionele activiteiten wordt gericht aan een vooraf bepaald doel gewerkt. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal is het belangrijk om nóg bewuster en doelgerichter aandacht te besteden aan het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid.