Leermiddelen

Het leerproces kan goed ondersteund worden door het inzetten van andere (visuele) informatiekanalen, op basis van foto's, objecten en illustraties. Dit helpt om te praten over gebeurtenissen of handelingen. Concrete materialen vormen ook een goed startpunt voor een gesprek. 

Meer informatie

Gijsel, M. & Druenen, M. van (2011), Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

 

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over taalmethoden en overige lesmaterialen. Bij methoden kan ook een selectie gemaakt worden voor de doelgroep zorgleerlingen of de doelgroep anderstaligen. Er kan ook gezocht worden op trefwoord (bijvoorbeeld begrijpend lezen).

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over taalmethoden en overige lesmaterialen. Bij methoden kan ook een selectie gemaakt worden voor de doelgroep zorgleerlingen of de doelgroep anderstaligen. Er kan ook gezocht worden op trefwoord (bijvoorbeeld begrijpend lezen).