Volgen en toetsen

Voor het volgen en toetsen van de mondelinge taalvaardigheid is observatie essentieel. Voor het toetsen van woordenschat heeft Cito toetsen ontwikkeld. In het boek 'opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid' zijn observatielijsten opgenomen om de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen in kaart te brengen.

Meer informatie

Zie intensief aanbod, algemeen, volgen en toetsen.

Cito toetsen

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid

In Gijsel, M. & Druenen, M. van (2011), Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands zijn observatielijsten opgenomen om de mondelinge taalontwikkeling van leerlingen in groep 1 tot en met 8 in kaart te brengen. Deze publicatie  geeft ook een overzicht van methode-onafhankelijke toetsen.

Damhuis, R. de Blauw, A &  Brandenbarg, N. (2004), CombiList. Een instrument voor taalontwikkeling via interactie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. Deze praktische bundel bevat onder andere een checklist en observatielijst voor gesprekken van kinderen en suggesties voor het verbeteren van de interactievaardigheden van leraren.