Doelen en inhouden
Ook hier geldt dat gestreefd wordt naar referentieniveau 1S (zeker voor doorstroom naar havo/vwo), en dat minimaal referentieniveau 1F wordt gerealiseerd voor die onderdelen waar de leerling moeite mee heeft. Daar waar mogelijk worden hulpmiddelen ingezet.

De doelen waaraan wordt gewerkt zijn in principe hetzelfde als die van het basisaanbod. Wanneer verwacht wordt dat leerlingen vanwege hun specifieke onderwijsbehoefte moeite zullen hebben om referentieniveau 1F voor schrijven te behalen, dan biedt leerroute 1 van Passende Perspectieven houvast voor het samenstellen van een intensief aanbod richting 1F voor schrijven.

Ook met deze leerlingen wordt gewerkt aan schrijfopdrachten met een variatie aan tekstsoort, publiek, doel en functie. Vrij schrijven is voor deze leerlingen belangrijk en waardevol, als vorm van expressie, maar ook om schrijfangst te voorkomen of te verminderen. Leerlingen schrijven over een zelfgekozen onderwerp, voor zichzelf (bijvoorbeeld een dagboek) en deze teksten worden niet beoordeeld. Het bijhouden van een schrijflogboek is een goede activiteit.

 

Meer informatie

Leerroute 1 van Passende Perspectieven.

â–º