Instructie en leeractiviteiten

Leerlingen die problemen ondervinden bij het schrijven van teksten kunnen extra ondersteund worden voor, tijdens en na het schrijven. Onderzoek waar leerlingen problemen mee hebben bij het schrijven, bijvoorbeeld door een gesprek met de leerlingen, zodat zij gericht ondersteund kunnen worden. Bijvoorbeeld door een goede voorbereiding op de opdracht: het onderwerp verkennen, nadenken over doel en publiek, kenmerken van het genre. Andere voorbeelden zijn  het maken van een woordweb of conceptmap, samenwerking met een (goede) klasgenoot of tutor, helderheid vooraf over de beoordeling van de opdracht en het aanreiken van controlestrategieën (zie ook Protocol Leesproblemen en dyslexie, groep 5-8, p.161-166). Besteed ook altijd aandacht aan de schrijfmotivatie. Mogelijkheden bieden voor presentatie en publicatie horen daar ook bij (zie ook Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven voor
groep 4 t/m 8, p. 90). Samenwerkend schrijven kan ook heel motiverend en passend zijn voor deze leerlingen.

In het boek 'Taal leren op eigen kracht' wordt de werkwijze van taalvorming en het houden van taalronden beschreven. Leerlingen vertellen elkaar over wat ze meemaken, over eigen ervaringen. Vervolgens schrijven ze daarover en lezen ze elkaars teksten 

Meer informatie

Protocollen leesproblemen en dyslexie.

Behoeften zwakke leerlingen zie p. 88 en, schrijfmotivatie zie p. 90, van: Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van (2012) Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven (boek + cd-rom),  Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.