Volgen en toetsen

Hier geldt hetzelfde als wat is beschreven in het basisaanbod, maar voor deze leerlingen is het nog belangrijker dat zij weten waarop hun schrijfproduct beoordeeld zal worden. Spelling is niet het doel van een schrijfopdracht daarom moeten leerlingen daar niet op beoordeeld worden. Gerichte feedback en begeleiding bij het reflecteren op eigen werk en op hun schrijfaanpak is onontbeerlijk om de schrijfvaardigheid en de kwaliteit van hun teksten te verbeteren. Leerlingen kunnen elkaar ook heel goed feedback geven (peer respons). Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen de ruimte krijgen voor vrij schrijven, waarbij geen beoordeling gegeven wordt.

Meer informatie

Zie basisaanbod, schrijven, volgen en toetsen.