Doelen en inhouden
Ook hier geldt dat gestreefd wordt naar referentieniveau 1S (zeker voor doorstroom naar havo/vwo), en dat minimaal referentieniveau 1F wordt gerealiseerd. Daar waar mogelijk worden hulpmiddelen ingezet. De doelen die beschreven worden in referentieniveau 1F komen ongeveer overeen met het leerstofaanbod van groep 5 en 6. Voor referentieniveau 1S zijn de begrippen en spellingkwesties die genoemd worden bij groep 7 en 8 relevant om te beheersen. Er is binnen Passende Perspectieven geen aparte leerroute spelling of taalverzorging uitgewerkt. Taalverzorging is in de leerroutes onderdeel van het schrijven.

 

Meer informatie

Leerstofaanbod begrippenlijst en taalverzorging.

Leerlijn spelling CED