Leermiddelen
Binnen het intensieve aanbod kan gebruik gemaakt worden van aanvullende leermiddelen en/of van compenserende of dispenserende (ICT) hulpmiddelen. Binnen deze laatste categorie hulpmiddelen valt bijvoorbeeld een boekje met spellingkaarten van lastige spellingcategorieën ter ondersteuning bij spellingactiviteiten. Ook de spellingcontrole op de computer kan een positieve invloed hebben op de spellingprestaties (Bosman e.a. in Protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5-8, p. 173). Voorbeelden van spellingcontrole zijn: Alphasmart (hardware), Word, Skippy (predictiesoftware) en digitaal woordenboek.
Een voorbeeld van spraak-naar-tekstsoftware is: Dragon Naturally Speaking (zie: protocol leesproblemen en dyslexie groep 5-8 p 174).

Voorbeelden van aanvullende leermiddelen

Remediërend  programma Spelling (Giralis).

Spelling in de lift Plus (Thieme Meulenhoff).

Overwin dyslexie!, handig leren omgaan met lees- en spellingproblemen (Graviant).

Spellingkampioen/Super spellingkampioen.

Het Spelling-spiekboek (Zwijsen).

Muiswerk Spelling op maat (software).

Het Ambrasoft Schoolpakket (software).

 

 

Meer informatie

Protocollen leesproblemen en dyslexie.

Opbrengstgericht werken aan spelling.

SLO Leermiddelenplein geeft veel informatie over taalmethoden en overige materialen. Na selectie op het vak Nederlandse taal en doelgroep zorgleerlingen kan nog verder op trefwoord (bijvoorbeeld: spelling) worden gezocht. Afhankelijk van het gekozen tabblad worden Methodes of Overige materialen getoond, waarna per titel verdere informatie kan worden opgevraagd.