Leertijd

Net als voor lezen geldt ook voor spelling dat met name zwakke spellers  extra tijd moeten krijgen om de nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen, te automatiseren en te herhalen. Leerlingen moeten voldoende gelegenheid krijgen om de nieuw verworven vaardigheden te oefenen.

De leerkracht kan extra oefentijd realiseren door meerdere malen per week kort (bijvoorbeeld 10 minuten per dag) de leerlingen woorden met de nieuwe spellingsmoeilijkheden te laten schrijven.