Plusaanbod
Een plusaanbod taal in de basisschool is bedoeld voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die niet voldoende worden uitgedaagd door het basisaanbod. Zij kunnen in principe een niveau bereiken dat (veel) verder ligt dan 1S.

Doelen
en inhouden

Leertijd

Instructie
en
activiteiten

Leer-
middelen

Volgen en
toetsen

Algemeen

Mondelinge taalvaardigheid & woordenschat


Lezen

Schrijven

Taalverzorging en begrippenlijst