Algemeen
PLUSAANBOD
Plusaanbod_header.jpg
Bedoeld voor: Uitgangspunten van een plusaanbod:

Leerlingen:

  • met goede tot bovengemiddelde toetsscores voor taal;
  • die naar verwachting meer dan het referentieniveau 1S kunnen halen;
  • die minder tijd nodig hebben om het basisaanbod te beheersen;
  • die in sommige gevallen beschikken over specifieke begaafdheidskenmerken waaronder een groot creatief denkvermogen en een hoge mate van zelfstandigheid;
  • waarbij in sommige gevallen sprake is van onderpresteren.

Een verrijkingsaanbod:

  • bestaat uit een compacte vorm van het basisaanbod en aanvullend verrijkingsonderwijs;
  • richt zich op gemiddeld 20% van de leerlingen, al zal dit per school verschillen;
  • wordt op schoolniveau afgestemd wat betreft invulling (inhouden, materialen) en organisatie;
  • wordt door de leraar afgestemd op de specifieke onderwijsbehoefte van individuele leerlingen, op inhoudelijk, didactisch en pedagogisch gebied.