Doelen en inhouden
Leerlingen die in aanmerking komen voor een plusaanbod hebben over het algemeen een hoger dan gemiddeld leertempo. Zij zullen dan ook eerder de doelen van het basisaanbod behalen, waarbij referentieniveau 1S het uitgangspunt is.
Om aan hun leerbehoeften tegemoet te komen is het belangrijk het basisaanbod te compacten en de vrijgekomen tijd te besteden aan verrijkingsmateriaal.
Een verrijkingsaanbod voor taal kan bestaan uit verbreding of verdieping van het taalaanbod of uit vakoverstijgende verrijking, waarbij taal als middel wordt gebruikt om aan vakoverstijgende doelen en vaardigheden te werken .De keuze voor het type verrijkingsstof is afhankelijk van de onderwijsbehoefte en interesses van de leerling. Ook de beschikbare onderwijstijd is bepalend: naar mate een leerling sneller voldoet aan de doelen van het referentieniveau voor het betreffende jaar is er meer ruimte voor verrijkingsonderwijs en is naast vakgebonden verrijking ook vakoverstijgende verrijking wenselijk. Het is belangrijk om de verrijkingsstof op maat aan te bieden, passend bij de cognitieve en sociaal-emotionele behoeften en interesses van de leerling. Hierbij werk je aan doelen en vaardigheden werken die de leerling helpen een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij van nu en van de toekomst. Het kader voor ontwikkeling van SLO biedt een overzicht van deze doelen

Meer informatie

Richtlijnen voor compacten zijn te vinden bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling.

Voor de meest gehanteerde  taalmethodes bestaan routboekjes voor compacting.

Het kader voor ontwikkeling van SLO geeft een overzicht van relevante doelen voor een verrijking.