Instructie en leeractiviteiten
Leerlingen volgen de instructie van de basisstof bij de introductie van een nieuw thema en voor nieuwe onderdelen. Verder werken zij aan eigen verrijkingsstof. Het is belangrijk om de verrijkingsstof actief aan te bieden: na een (korte) instructie krijgen leerlingen voldoende begeleiding bij het zelfstandig werken. Ook zorgt de leraar voor feedback en beoordeling van zowel het proces en product, en rapporteert hij de beoordeling.

De leraar zorgt er ook voor dat leerlingen voldoende samenwerken en meedoen aan groepsactiviteiten om didactisch geïntegreerd te blijven. Het is voor leerlingen belangrijk om met ontwikkelingsgelijken te kunnen werken. Daarvoor kan het nodig zijn om groepsdoorbrekende activiteiten in de vorm van een plusgroep te organiseren.

Meer informatie

Gerven, E. van, Hoogenberg-Engbers, I. (2011) Begaafd begeleiden, de competentiematrix voor de Specialist Begaafdheid. Assen: Van Gorcum.

Drent, S., Gerven, E. van (2012) Passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Assen: Van Gorcum.

Voorbeelden van good practices van onderwijs voor excellerende en begaafde leerlingen staan in de publicatie Kansen voor Talent van Steenbergen-Penterman, Koopmans-van Noorel, Smolenaers en Houkema (2013).