Leertijd
Leerlingen die in aanmerking komen voor het plusaanbod hebben minder tijd nodig om het basisaanbod te beheersen. De meeste leerlingen zullen voor 40-60% van de aanbevolen leertijd voor taal (8 uur) bezig zijn met het basisaanbod. De overige tijd kan worden benut voor verrijkingsstof. Hierbij moet goed gekeken worden naar individuele kenmerken van leerlingen zoals leertempo, leerstijl en de mate waarin ze behoefte hebben aan oefening en automatisering. Voor sommige leerlingen kan meer basisstof worden geschrapt dan voor andere leerlingen.

In alle gevallen is het belangrijk om de verrijkingsopdrachten niet versnipperd in de tijd aan te bieden (niet elke dag 10 minuten), maar te streven naar langere tijdsblokken, bijvoorbeeld in de vorm van blokuren. Dit kan bijvoorbeeld door de leerling de helft van de lessen met verrijkingsstof te laten werken en de andere helft met de basisstof uit de methode, of door leerlingen eerst alle gecompacte basisstof uit de methode te laten maken en vervolgens in alle andere lessen uit het blok aan verrijkingsstof te laten werken.