Leermiddelen
Goed verrijkingsmateriaal speelt in op interesses en vragen van leerlingen en sluit aan bij de specifieke leerkenmerken van (hoog)begaafde leerlingen. Daarbij gaat het niet om leerstof uit een hoger leerjaar. Ook is het geen extra leerstof in de vorm van 'meer van hetzelfde of hooguit iets moeilijker'.

Methodes bevatten vaak verrijkingsmateriaal. Dit kan goed bruikbaar zijn, maar niet in alle gevallen voldoet het aan de criteria van goed verrijkingsmateriaal; in sommige gevallen is het meer van hetzelfde. Het is belangrijk om hier goed naar te kijken.
Daarnaast is er een ruime hoeveelheid verrijkingsmateriaal beschikbaar dat gebruikt kan worden voor een verrijkingsaanbod taal. Een voorbeeld van een leerstofpakket met uitdagend verrijkingsmateriaal voor taal is Slimme Taal.

De leraar maakt op schoolniveau afspraken over het gebruik en de aanschaf van verrijkingsmaterialen en zorgt voor een brede variatie aan materialen (taalspecifiek en vakoverstijgend) zodat hij tegemoet kan komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Gekeken moet worden naar het leerniveau en de moeilijkheidsgraad van het materiaal, maar ook naar de interesses, leervoorkeur en denkvoorkeur van de leerling. De digitale leeromgeving Acadin bevat een grote hoeveelheid leeractiviteiten voor taalspecifieke en vakoverstijgende verrijking. De omgeving ondersteunt de leraar om doelgericht passende verrijkingsactiviteiten te kiezen aan de hand van een leerlingprofiel.

Meer informatie

De digitale leeromgeving Acadin bevat een grote hoeveelheid leeractiviteiten voor taalspecifieke en vakoverstijgende verrijking. De omgeving ondersteunt de leraar om doelgericht passende verrijkingsactiviteiten te kiezen aan de hand van een leerlingprofiel.

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over taalmethoden en overige lesmaterialen. Bij de methoden kan bij doelgroep 'hoogbegaafden' gekozen worden.