Lezen
Voor het technisch leren lezen is het van belang voldoende aandacht te besteden aan het automatiseren van de elementaire leeshandeling en de verschillende deelvaardigheden zoals visuele discriminatie en auditieve synthese. Een doelgerichte aanpak op basis van een methode kan hierbij goed ondersteunen. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van leerlingen. Bij voorgezet lezen (voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen) gaat het vooral om uitdagende leesdoelen, waarbij het ontwikkelen van metacognitieve leesstrategieƫn centraal staat.