Doelen en inhouden

Deze leerlingen maken een snellere ontwikkeling door met technisch lezen en zullen veel sneller de gewenste doelen behalen. Blijven lezen is ook voor deze leerlingen belangrijk, maar dan wel met aandacht voor leesmotivatie en geïntegreerd in functionele leesactiviteiten. Bij de leesactiviteiten werken leerlingen aan meer uitdagende leesdoelen. Daarbij gaat het om:

  • het lezen van teksten van een hoog niveau;
  • aanzetten tot reflectie op eigen (voor)leesgedrag.

Voor wat betreft begrijpend lezen is het ook belangrijk dat leerlingen verder werken aan uitdagende leesdoelen. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van metacognitieve leesstrategieën zoals samenvatten, schema's maken van de tekst, mening geven, hoofdgedachte bepalen en zelf vragen stellen.
De leraar zorgt voor een ruim aanbod van leesmateriaal (teksten, boeken) dat aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Ruimte voor eigen keuze van leesboeken en -onderwerpen is belangrijk. Verder zijn uitdagende teksten van belang. Denk aan tekstsoorten voor tieners of volwassenen (kranten, tijdschriften, informatieve boeken). Leerlingen bij een opdracht zelf aanvullende teksten te laten zoeken in de bibliotheek of op internet is ook een mogelijkheid.

Meer informatie

De publicatie van Gijsel, M. & Druenen, M. van (2011), Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands geeft een overzicht van verrijkende doelen en inhouden voor het leesonderwijs.