Instructie en leeractiviteiten

De leraar biedt de leerling ruimte om zelfstandig op eigen niveau te lezen. De leraar benut de voorsprong van leerlingen met lezen op een creatieve manier, door ze andere leerlingen te laten begeleiden (bijvoorbeeld met behulp van Samenleesboeken), verhalen voor anderen te laten schrijven, of de groep te laten voorlezen. De leraar biedt gevarieerde en uitdagende leesopdrachten passend bij het niveau van de leerling.

Meer informatie

Voorbeelden van Samenleesboeken.

De publicatie van Teunissen, C., Elsäcker, W. van, & Druenen, M. van (2012), Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands geeft een overzicht van verrijkende leesactiviteiten.