Leermiddelen

Boeken die aansluiten bij het leesniveau én de belevingswereld van de leerlingen zijn van belang. Er zijn verschillende leesseries beschikbaar voor leerlingen die al jong kunnen lezen. Voorbeeld hiervan zijn Villa Alfabet (Uitgeverij Maretak) en Bolleboos (Uitgeverij Zwijsen).
De methode Slimme Taal biedt voorbeelden van gevarieerde leesopdrachten op het terrein van kinderliteratuur en kranten en tijdschriften.

Meer informatie

Leesseries
Koekebacker, E., Hokke, H,; Scholtens, A. (2002-2012) Villa Alfabet (leesboeken) en Villa Verdieping (map met uitdagende verdiepingsopdrachten).

Bolleboos (Uitgeverij Zwijsen)

 

 

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over leesmethoden en overige lesmaterialen. Bij de methoden kan bij doelgroep 'hoogbegaafden' gekozen worden.