Leertijd
Omdat deze leerlingen vaak een snellere ontwikkeling doormaken zal er minder tijd nodig zijn om het basisaanbod voor lezen. De vrijgekomen tijd kan benut worden voor verrijkende leesactiviteiten (zie Doelen & inhouden) of andere taalverrijking, maar ook voor vakoverstijgende verrijking. Dit hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling maar ook van keuzes van de school.