Doelen en inhouden
In een verrijkingsaanbod werken leerlingen aan de doelen behorende bij referentieniveau 1S voor mondelinge taalvaardigheid. Het basisaanbod wordt in compacte vorm aangeboden.

Daarnaast wordt aan meer uitdagende doelen en vaardigheden voor mondelinge taalvaardigheid gewerkt. Een rijk taalaanbod is hiervoor van belang, met een variatie aan uitdagende gespreksonderwerpen. Leerlingen krijgen de gelegenheid om te werken aan:

  • leren discussiëren;
  • filosofische vragen en een filosofisch gesprek;
  • verdiepen van woordkennis en het flexibel keuzes maken in woordgebruik;
  • reflectie op woordleerstrategieën en op luisterdoelen en -strategieën;
  • leren presenteren: leerlingen informatie leren structureren met behulp van conceptmaps en mindmaps.

Ook het leren van een vreemde taal biedt goede mogelijkheden om op een verrijkende manier aan woordenschatontwikkeling en woordleerstrategieën te werken.

Meer informatie

De publicatie van Gijsel, M. & Druenen, M. van (2011), Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands geeft een overzicht van verrijkende doelen voor de verschillende aspecten van mondelinge taalvaardigheid.

SLO heeft een leerlijn ontwikkeld voor het leren debatteren. Bron, J., Langberg, M., Bloemberg, F. (2010) De basisschool als oefenplaats voor burgerschap.Een leerlijn debatteren. Enschede: SLO.

Voor voorbeelden van verrijkende opdrachten bij het leren van een vreemde taal.