Instructie en leeractiviteiten
Een rijk taalaanbod met uitdagende leeractiviteiten is nodig om deze leerlingen te stimuleren in hun mondelinge taalvaardigheid. Leerlingen hebben vaak een grote woordenschat en het is belangrijk om deze te benutten. De leraar spreekt de leerlingen aan op een hoog verbaal niveau en zorgt voor gevarieerde vormen van interactie met de leerlingen en uitdagende gespreksonderwerpen.

In gesprekken stelt de leraar 'wat als' vragen om het creatieve denkvermogen te stimuleren. Verder geeft de leraar inspirerende voorbeelden van gesprekken, zoals over het overbrengen van een boodschap. Tot slot is het belangrijk om ook in de context van andere vakken expliciet aandacht te besteden aan mondelinge taalvaardigheid.

Meer informatie

De publicatie van Gijsel, M. & Druenen, M. van (2011), Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands geeft een overzicht van uitdagende leeractiviteiten voor een verrijkingsaanbod mondelinge taalvaardigheid.

â–º