Leertijd
Door het compacten van de stof zal er vaak minder tijd nodig zijn voor het basisaanbod. De vrijgekomen tijd kan benut worden voor verrijkende activiteiten op het gebied van mondelinge taalvaardigheid (zie Doelen & inhouden) of andere taaldomeinen, maar ook voor vakoverstijgende verrijking. Dit hangt af van de onderwijsbehoeften en interesses van leerlingen van keuzes van de school.