Schrijven
In het schrijfonderwijs gaat het voor plusleerlingen om uitdagende schrijfopdrachten met een grote mate van complexiteit. Het gaat om een stimulerende schrijfomgeving met een rijk en gevarieerd aanbod aan voorbeeldmaterialen, schrijfopdrachten en modelteksten van een hoog niveau. Naast het werken aan gerichte schrijfopdrachten is er ook ruimte voor vrij schrijven en voor het schrijven bij andere vakken. Aan al deze opdrachten worden hogere eisen gesteld aan de zelfstandigheid in de uitvoering en de complexiteit van de opdracht wat betreft tekstsoort, onderwerp en publiek.