Doelen en inhouden
Schrijven is een complexe vaardigheid die een beroep doet op hoge cognitieve vaardigheden. Daarmee is het een essentieel onderdeel van een verrijkingsaanbod voor taal. Het is belangrijk om gevarieerde en uitdagende schrijfopdrachten aan te bieden met een grote mate van complexiteit. Dit zijn schrijfopdrachten waarbij leerlingen werken aan een complexere tekstsoort (bijvoorbeeld een column, betoog of krantenartikel) over een abstract onderwerp en voor een publiek op afstand.

Verder is het belangrijk om ruimte te bieden voor het schrijven bij andere vakken. Aan deze opdrachten moeten hogere eisen worden gesteld (bijvoorbeeld dat informatie moet worden bewerkt en niet wordt overgeschreven).

Meer informatie

De publicatie van Teunissen, C., Elsäcker, W. van, & Druenen, M. van (2012), Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands geeft een overzicht van verrijkende doelen en inhouden voor het schrijfonderwijs.