Instructie en leeractiviteiten
Het moet voor leerlingen duidelijk zijn aan welk schrijfdoel ze werken, voor welk publiek te schrijven en aan welk genre (tekstsoort). De leraar bespreekt de doelen van een schrijfopdracht met de leerling en betrekt hen bij het selecteren van een onderwerp of opdracht. Leerlingen worden gestimuleerd om de schrijfopdracht zelfstandig, alleen of in tweetallen uit te voeren. De leraar geeft tussentijds feedback en motiveert leerlingen waar nodig. De leraar stimuleert de reflectie van leerlingen op hun eigen teksten door hen ervan bewust te maken dat je je bepaalde vragen kunt stellen tijdens het schrijven om kritisch naar je eigen tekst te kijken. De leraar stimuleert leerlingen om elkaar feedback te geven tijdens het schrijfproces.

Verder  kunnen leerlingen die in aanmerking komen voor een verrijkingsaanbod taal er ook veel van leren om mede-leerlingen die minder goed kunnen schrijven te begeleiden in het schrijfproces.

Meer informatie

De publicatie van Teunissen, C., Elsäcker, W. van, & Druenen, M. van (2012), Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands geeft een overzicht van verrijkende doelen en inhouden voor het schrijfonderwijs.