Leermiddelen
De leraar zorgt voor een gevarieerd aanbod van schrijfopdrachten waarmee leerlingen kunnen werken aan diverse tekstsoorten van een verschillende complexiteit.

 

Meer informatie

Voorbeeld van een verrijkende schrijfopdracht is te vinden op.

Wanneer leerlingen zelfstandig aan een werkstuk of onderzoek werken is het goed een helder stappenplan te bieden. Er zijn materialen die leerlingen structuur kunnen bieden bij het maken van een werkstuk en het onderzoeken van een eigen gekozen onderwerp. Enkele voorbeelden:

Op de website Mijn eigen project staan tips en voorbeelden voor de vier stappen: kiezen & plannen, bestuderen, plannen & maken, presenteren & evalueren.

Zelfstandig leren/productontwikkeling (Lesmateriaal voor hoogbegaafden): werkboek waarmee leerlingen vanaf groep 5 zelfstandig aan het werk gaan met een zelfgekozen onderwerp. Het werkboek biedt de structuur waarbinnen de leerlingen aan de slag gaan.