Leertijd
In een goed verrijkingsaanbod voor taal wordt veel tijd aan schrijven besteedt. Daarbij gaat het om een variatie aan uitdagende, dus complexe schrijfopdrachten en wordt ook het schrijven in andere vakken (denk aan het maken van een werkstuk of het samenvatten van een tekst).

Deze groep leerlingen heeft minder tijd nodig voor het basisaanbod voor schrijven. De vrijgekomen tijd kan benut worden voor verrijkende (complexe) schrijfopdrachten of schrijven in andere vakken (zie Doelen en inhouden), maar ook voor vakoverstijgende verrijking. Dit hangt af van de onderwijsbehoeften en interesses van leerlingen van keuzes van de school.