Doelen en inhouden
Leerlingen die in aanmerking komen voor een verrijkingsaanbod taal leren vaak vanzelf spellingregels toepassen en kunnen dit in compacte vorm aangeboden krijgen. Hierbij werken leerlingen aan de doelen behorende bij referentieniveau 1S. Het basisaanbod wordt in compacte vorm aangeboden. Een uitzondering hierbij is werkwoordspelling: hier hebben leerlingen meer vaak moeite mee en dit onderdeel kan niet gecompact worden.
Verrijkingsactiviteiten voor spelling gaan uit van het principe dat spelling in de context van het schrijfproces wordt ingezet. Leerlingen werken aan functionele schrijfopdrachten en reflecteren daarbij gericht op spellingsstrategieën en spelfouten. Leerlingen worden gestimuleerd om zelf de spellingsregels af te leiden zodat begrip en inzicht ontstaat.

Een andere vorm van verrijking bestaat uit verbreding van en verdieping van reflectie op het terrein van woordenschat.

Meer informatie

De publicatie van Gijsel, M. & Druenen, M. van (2011), Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands geeft voorbeelden van functionele schrijfopdrachten.