Instructie en leeractiviteiten

De leraar zorgt in het compacte basisaanbod voor voldoende ruimte voor automatisering en oefening, met name voor werkwoordspelling. Daarnaast gaan leerlingen zelfstandig aan de slag met toepassingsgerichte opdrachten.

De leraar laat leerlingen reflecteren op strategieën die ze gebruiken bij spelling zoals ze dat toepassen bij schrijfopdrachten.

De leraar laat leerlingen eigen schrijfopdrachten nakijken op spelfouten en bespreekt dit met de leerling.  

Meer informatie

De publicatie van Teunissen, C., Elsäcker, W. van, & Druenen, M. van (2012), Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands geeft een overzicht van verrijkende doelen en inhouden voor het schrijfonderwijs.