Leertijd
Het basisaanbod voor spelling wordt compact aangeboden. Leerlingen volgen wel het gehele aanbod voor werkwoordspelling. Door het compacten van de overige delen van het basisaanbod voor spelling komt er tijd vrij voor verrijkende activiteiten. Dit kan bestaan uit verrijkende spellingsactiviteiten (zie Doelen & inhouden), maar ook verrijkende activiteiten voor andere taaldomeinen of voor vakoverstijgende verrijking. Wat wordt ingezet hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling maar ook van keuzes van de school.