Volgen en toetsen
De methodegebonden spellingstoets wordt vooraf afgenomen omdat in veel methoden hierin getoetst wordt wat in het behandelde blok aan bod is gekomen. Wanneer de toets goed gemaakt wordt, kunnen bijbehorende spellingsonderdelen worden overgeslagen op de leerkrachtgebonden les na. Is de toets slecht gemaakt, dan kan men door middel van een foutenanalyse achterhalen welke van de vier spellingscategorieën nog niet beheerst
wordt door de leerling.

De leerkracht beoordeelt de verrijkingsactiviteiten en geeft feedback op de uitkomst (product) en op het proces